Tule asiakkaaksi

Tilitoimiston koolla on väliä, kun etsit sopivaa taloushallinnon kumppania itsellesi. Samalla tilitoimistoista löytyy huomattavia eroja, kun puhutaan osaamisesta, palveluista ja hinnoittelusta.

Pystymme tuottamaan sinulle kustannustehokkaammat ja paremmat palvelut kuin suuremmat tilitoimistot ilman erillisiä talouspäälliköitä, reskontrahoitajia ja palkanlaskijoita. Kaikille asiakkaillemme on nimetty oma henkilökohtainen kirjanpitäjä, joka huolehtii kaikista yritystäsi koskevista asioista ja toimii yhteyshenkilönäsi askarruttavissa kysymyksissä.

"Tärkein asiakkuudesta saatu hyöty on meillä ollut se, että sähköisen taloushallinnon aineistosta pystytään nostamaan esille tärkeät omaa liiketoimintaa kuvaavat graafiset mallit. Tämä helpottaa yritysjohtamista seurattaessa eri myyntisegmenttien kehittymistä kuukausitasolla.”

Luotettavaa ja vaivatonta taloushallintoa pk-yrityksille.

Tilitoimisto J. A. Castrén Oy

Valkealinnan talo
Hallituskatu 13–17 E 48
90100 Oulu
p. 08 571 6650